O nama

ivan

Ivan Sjerobabin

vera

Vera Sjerobabin

milos

Miloš Teodosijević

nikola

Nikola Sjerobabin

maja1

Marija Sjerobabin

jelena

Jelena Rnjaković

Osnivač ordinacije je profesor Ivan Sjerobabin, doktor medicine i stomatologije, specijalista maksilofacijalne hirurgije, zajedno sa svojom suprugom Verom Sjerobabin, doktorom stomatologije, specijalistom za bolesti usta i zuba. U našoj ordinaciji radi tim mlađih i starijih eksperata sa Stоmatološkog fakulteta i Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu.

Pružamo sve vrste usluga iz oblasti stomatologije (protetika, implantologija, hirurgija, estetska stomatologija, dečja stomatologija, ortodoncija, bolesti usta i zuba).

Pre svega ostalog, brinemo o vama i pozivamo vas na redovne kontrole. Smatramo da je šestomesečna kontrola, uz pravilnu higijenu, najvažnija stavka i najjeftinija terapija, jer ono što bi moglo da se dogodi u ustima u tom periodu ne može da ostavi velike posledice, a može lako da se sanira.

Imamo detaljan analitički pristup svakom pacijentu. Brinemo za vaše celokupno zdravstveno stanje i zato vas, ukoliko je potrebno, u saradnji sa doktorima interne medicine, pripremamo za stomatološke i hirurške intervencije i rad u lokalnoj anesteziji. Radimo i pripremu vaših usta i zuba za predstojeće velike hirurške zahvate i zračnu terapiju.

Ivan Sjerobabin

Prof. dr medicine, dr stomatologije, redovni profesor stomatološkog fakulteta u Beogradu iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija.

 

Rođen u Beogradu, završio je Stomatološki i Medicinski fakultet u Beogradu. Radni vek je proveo na Klinici za maksilofacijlanu hirurgiju gde je završio i specijalizaciju a zatim odbranio doktorsku disertaciju o primeni koštanih transplantata u rekonstrukciji defekta lica I vilica. U više navrata bio stipendista Humboltove fondacije i D.A.A.D. (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Usavršavao se na više klinika u Švajcarskoj, Austriji, Čehoslovačkoj.

Vera Sjerobabin

Dr stomatologije

 

Specijalista za bolesti usta i zuba, rođena je u Beogradu gde je završila osnovno i srednje obrazovanje, a zatim i Stomatološki fakultet. Po završetku studija zaposlila se domu zdravlja na Banovom brdu gde je provela radni vek. U toku staža, specijalizirala je bolesti usta i zuba na stomatološkom fakultetu i tako stekla zvanje stomatologa specijaliste. Aktivno je učestvovala na mnogim stručnim kongresima nacionalnog i internacionalnog karaktera.

Miloš Teodosijević

Prof. dr stomatologije

 

Nakon diplomiranja na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i završetka obaveznog lekarskog staža u VMA prelazi u Novi Sad gde radi 10 godina u Vojnoj bolnici do 1974. godine, kada prelazi u Beograd u VMA gde ostaje do penzionisanja. U VMA je prošao sve faze stručnog napredovanja, od kliničkog lekara do profesora i Načelnika Klinike za stomatologiju. U stručnom radu se opredelio za stomatološku protetiku. Bio na usavršavanju u Guys Hospital u Londonu. Uveo je mnoge nove metode u struku kao što su adhezivni mostovi i široko primenjivao industrijske atečmene, konus teleskop krune, metalokeramiku i druge.

Nikola Sjerobabin

Dr medicine, dr stomatologije

 

Rođen u Beogradu gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Kao akademski i atletski stipendista je diplomirao Molekularnu biologiju na Florida Institute of Technology u SAD, a na Beogradskom univerzitetu stomatologiju i medicinu. Specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije obavio na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu. Usavršavao se u Nemačkoj i Italiji i redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima iz oralne, maksilofacijalne, plastične i ORL hirurgije.

Marija Sjerobabin

Dr stomatologije

 

Rođena u Zaječaru gde je završila osnovno i srednje obrazovanje, a na Beogradskom univerzitetu diplomirala je stomatologiju. Redovno učestvuje na domaćim stomatološkim kongresima gde predstavlja radove iz domena stomatološke protetike i implantologije. Završila više kurseva iz estetske stomatologije i medicine (mezoterapija, fileri).

Jelena Rnjaković

Dr stomatologije

 

Rođena u Užicu gde je završila osnovno i srednje obrazovanje, a na Beogradskom univerzitetu diplomirala stomatologiju. Redovno učestvuje na domaćim stomatološkim kongresima gde predstavlja radove iz domena estetske stomatologije.

Predstavljamo vam naše partnere